Voorwaarden en disclaimer

Om misverstanden te voorkomen en om u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt in de praktijk, heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven worden. Indien u een dienst afneemt bij Praktijk Havayah zult u ten allen tijde op deze voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij Praktijk Havayah gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Indien u een dienst afneemt bij Praktijk Havayah ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

2) Een dienst bij Praktijk Havayah geschiedt op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen. Praktijk Havayah geeft u enkel inzichten/handvatten. 

3) Praktijk Havayah doet geen medische uitspraken, indien u zich niet goed voelt of klachten heeft adviseer ik u altijd naar u huisarts te gaan! De cliënt begrijpt dat de consulten en/of andere activiteiten niet kunnen worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Wanneer u met zware emotionele problemen zit, zult u uw eigen verantwoording moeten nemen en tijdig op zoek moeten gaan naar professionele hulpverlening.

4) De kosten voor alle diensten staan vermeld op de website van Praktijk Havayah, https://webshop.praktijk-havayah.nl/tarieven/. Deze zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

Voor de meeste diensten geldt dat de betaling van te voren via iDeal/ bankoverschrijving/webshop moet worden voldaan.
Als u Praktijk Havayah bij u aan huis wilt boeken voor een of meer van de genoemde diensten (aangeboden op webshop.praktijk-havayah.nl), dient de betaling van de reiskosten altijd achteraf contant voldaan te worden. Het bedrag zal ten alle tijden van te voren met u worden besproken.

Uitzondering hierin is healing en het energetisch reinigen van uw woning. Bij boeking van deze diensten vraag ik een aanbetaling. Zodra de betaling ontvangen is, is de boeking definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

5) Buiten Almere komen er reiskosten bij van € 0,32 per gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.

6) Spirituele praktijk Havayah is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u mijn advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Praktijk Havayah niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een energetische huisreiniging aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid:
U beslist altijd zelf en u bepaald zelf wat u met de informatie uit een huisreiniging wilt doen binnen de privésfeer!
Ik doe mijn uiterste best om uw huis te zuiveren.

7) Er wordt geen geld terug gegeven op diensten die Praktijk Havayah aanbiedt. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die Praktijk Havayah u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Indien er omstandigheden zijn waardoor u een van de diensten waarvoor u betaald heeft niet voort kan zetten kan er altijd gekeken worden naar een oplossing (in overleg) zodat u dienst op een ander tijdstip voortgezet kan worden.

8) Voor diensten bij u thuis of op locatie geldt dat de klant een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af dient te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

9) De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen e-mail adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.
Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.


Disclaimer voor www.praktijk-havayah.nl en webshop.praktijk-havayah.nl

Praktijk Havayah (Kamer van Koophandel: 32169527) verleent u hierbij toegang tot www.praktijk-havayah.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Op grond van de kleine ondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heft en vermeldt Praktijk Havayah geen omzetbelasting.

Praktijk Havayah behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Praktijk Havayah spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk Havayah nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk Havayah.

De website van Praktijk Havayah is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Deze licentie staat anderen alleen toe om mijn werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken. Naamsvermelding en een link plaatsen is verplicht.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.