Privacybeleid

Praktijk Havayah, gevestigd aan Gaffelaar 30 – 8802NS  Franeker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.praktijk-havayah.nl en/of webshop.praktijk-havayah.nl
Gaffelaar 30 – 8802NS  Franeker
+31 620363620

Mw. A. van der Ploeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Havayah; zij is te bereiken via info@praktijk-havayah.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Havayah verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-havayah.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Praktijk Havayah verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling,
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij u af te leveren,
– Praktijk Havayah analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
– Praktijk Havayah verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk Havayah neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Havayah) tussen zit.

Besturingssysteem:

Praktijk Havayah gebruikt het volgende besturingssysteem: Linux Mint.
Linux Mint wordt gebruikt omdat deze veel veiliger is dan Windows. Omdat de code van het besturingssysteem Open source is, zijn er letterlijk duizenden mensen bezig die de code controleren op fouten. Een update voor een veiligheidslek wordt daardoor veel eerder uitgebracht en is dus sneller gerepareerd. Praktijk Havayah hecht veel waarde aan veiligheid op de computers die zij gebruikt om verslagen en ander werk mee te doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Havayah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Havayah verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-mail en nieuwsbrieven
Praktijk Havayah verstuurt 3 tot 4 leer per jaar een nieuwsbrief per e-mail waarbij wij gebruik maken van een systeem dat inzicht kan geven over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in de mails worden aangeklikt. Op deze wijze kunnen wij de inhoud en informatie voor u verbeteren en optimaliseren. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Cookies die wij gebruiken:
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt.
Bij uw eerste bezoek aan de website van Praktijk Havayah bent u al geïnformeerd over onze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.
U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe u zelf cookies kunt uitschakelen in ons cookiebeleid.

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Praktijk Havayah kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Praktijk Havayah raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Praktijk Havayah behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over het privacybeleid van Praktijk Havayah of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Praktijk Havayah opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Havayah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@praktijk-havayah.nl